Sklep o 3. spremembi in dopolnitvi Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2021

27. 8. 2021
27.08.2021
Namere, odločbe, pobude
478-229/2020/12
20.08.2021