Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov