Nadzorni odbor

Člani (mandat 2022 - 2026)
  • predsednik, Alojz JELŠEVAR
  • namestnica predsednika, mag. Tea JURATOVEC
  • mag. Katarina HOČEVAR
  • Jelena JERIN
  • Nena RANZINGER
Člani (mandat 2018 - 2022)
  • predsednik, Slavko JELŠEVAR, predlagatelj SLS
  • član, Albin PRAŽNIKAR, predlagatelj ZGN
  • članica, Katarina HOČEVAR, predlagatelj ZGN
  • član, Mitja LAZAR, predlagatelj ZGN
  • članica, Ljudmila REGANCIN, predlagatelj SDS