Domov Organi občine in uprava Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Sašo OSTROŽNIK
  • namestnica predsednika, Sara REGANCIN
  • član, Vinko MAHNE
  • namestnik člana, Tomaž LAVRIČ
  • član, Ivan DOBČNIK
  • namestnica člana, Tjaša POLC
  • član, Jožef PRIMAN
  • namestnica člana, Nataša OMAHNE
  • tajnica, Zori KOVAČ AŠIČ
  • namestnica tajnice, Nina JENKO