Celovita ureditev površin za pešce v urbanem središču z brvjo preko potoka Medija

Kohezijski sklad
Zaključeno
Leto 2018