SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

143.002,69 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
99.633,04 €
V teku
01.10.2021
30.06.2023