Sklep o 2. Spremembi in dopolnitvi Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2021

8. 6. 2021
08.06.2021
Namere, odločbe, pobude